top of page

voorbeelden van DOORHETDORP-VOORHETDORP:

Kindercomité

Dorpshuiskamer/dorpsbieb

Halloween

Sinterklaas

Koningsdag

Kerkjekoerierdag

Dorpsraadvergaderingen

Koersbal

Bonte avond 'door het dorp-voor het dorp'

Opplusdag

Wafelbak

Wij willen graag dat Waterlandkerkje een dorp blijft waar de mensen elkaar weten te vinden. Het dorpshuis speelt daar een heel belangrijke rol in.

Door het dorp, voor het dorp!

We laten dat ook merken. Dat doen we door een Kerkjenaar die iets voor het dorp organiseert, geen huur in rekening te brengen. Grote kans immers, dat hij of zij al als vrijwilliger of sponsor al enorm heeft bijgedragen aan de verbouwing. Als er dus iets wordt georganiseerd door Kerkjenaren, waar Kerkjenaren elkaar tegen gaan komen, is het gebruik van het dorpshuis dus gratis.

* Als je alleen een bijdrage vraagt om de kosten te dekken, blijft dat zo. Als er entree geheven wordt, contributie of lesgeld, dan wordt er WEL huur berekend.

Het bestuur van de beheerstichting

Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit 5 Kerkjenaren:

Arjen Leijte (voorzitter), Ankie Feldbrugge (secretaris), Matthijs Dieleman (lid), Patrick Dekker (lid) en Frank Onghenae (lid).


Als vrijwilliger heeft Marianne Jansen de zorg voor de financiën op zich genomen en Frea en Cees van Oostrum doen het beheer.

Het bestuur komt 4x per jaar bijeen om te zorgen dat alles goed blijft lopen: dat afspraken worden nagekomen en om te zorgen dat ons dorpshuis veel en vaak wordt verhuurd en gebruikt.

wat kan er allemaal in het dorpshuis worden georganiseerd:

We kijken altijd naar de meerwaarde die ons dorpshuis kan hebben buitenom de gewone verhuur. Hieronder hebben we het lijstje gezet met de gebruiksmogelijkheden waar we aan denken en de activiteiten waar wij aan mee willen werken. Sommige dingen gebeuren al en sommige dingen moeten nog worden uitgewerkt. Dat doen we samen!

* samenwerking tussen de verenigingen en clubs in het dorp uitbreiden;

* elkaar meer tegenkomen - dorpsbieb, workshops, koffieochtendjes organiseren of breiclubje, kindercomité;

* samenwerking met Stoofpot uitbreiden;

* samenwerking met Juutsom - met hen kijken naar mogelijkheden voor dagbesteding;

* de mogelijkheden onderzoeken voor een buurtwinkel (streekproducten?);

* samenwerking met de gemeente - WMO - (vrijwilligerswerk, participatiewerk?);

* samenwerking - uitwisselingen en samenwerking over de grens met buurtgemeenten;

* contacten jong - oud versterken, samenwerken met scholen in de omgeving;

* de mogelijkheden onderzoeken van een rol (bijvoorbeeld taalstages) bij het vluchtelingenprobleem;

* mogelijkheden onderzoeken voor een zorgsteunpunt, consultatiebureau, spreekuren van sociale ondernemingen;

* mogelijkheden onderzoeken voor een terrasfunctie voor eigen inwoners en toeristen (zonder de buurman in de weg te zitten);

* mogelijkheden onderzoeken voor meer sport en bewegen van Kerkjenaren.

Misschien zullen niet al deze ideeën meteen iets worden, maar dat geeft niet. Belangrijk is dat we altijd na blijven denken, welke positieve rol ons dorpshuis kan spelen in ons dorpsleven. Graag horen we dan ook van jou als je nieuwe ideeën hebt, we denken graag met je mee!

bottom of page